• Fond

  Stalno praćenje usklađenosti investicionog portfolija u odnosu na profit pojedinih grana privrede,regionalnu usmjerenost,likvidnost investiranja.

 • Portfelj

  Ostvarivanje investicionih planova kroz odgovarajući izbor oblika imovine, privrednih grana i preduzeća, kako bi se kroz različite iznose plasiranog kapitala izvršila što veća disperzija rizika.

 • Društvo

  Naša misija je da investitorima obezbijedimo respektabilne investicione fondove i omogući im plasiranje slobodnih novčanih sredstava u sigurnu investiciju.

OBAVJEŠETNJE O PROMJENI ADRESE

Obavještavamo sve akcionare Društva i Fonda, kao i poslovne saradnike da od 23.06.2014. godine poslujemo u novim prostorijama u Ul. Jovana Dučića br. 23A, u Banjoj Luci.

BLB - DRUŠTVO odgovornost na prvom mjestu

Cilj društva je biti u vrhu industrije investicijskih fondova u Bosni i Hercegovini, te svojim klijentima omogućiti transparentno i profesionalno upravljanje njihovom finansijskom imovinom.

Opširnije

BLB - FOND platforma investicione politike

Investiciona platforma Fonda je ostvarivanje stabilnih prinosa na duži rok uz umjeren rizik, kroz ulaganje imovine Fonda pretežno u akcije i obveznice domaćih i inostranih emitenata.

Opširnije

EMITENTI investiciona platforma

Ostvarivanje investicionih planova kroz odgovarajući izbor oblika imovine, privrednih grana i preduzeća, kako bi se kroz različite iznose plasiranog kapitala izvršila što veća disperzija rizika.

Opširnije

Novosti

 1. BLB Novosti
 2. Banjalučka berza
 3. Korporativne novosti
 4. Finansijske novosti